• Bemoeizorg & zelfbeschikking

 • Focus

   

  De sociale wijkzorgteams zijn verantwoordelijk voor bemoeizorg en het signaleren en monitoren hiervan. Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen, af te wegen wat nodig en mogelijk is, moeten zij kunnen samenwerken. Om dit mogelijk te maken moet ook alle benodigde informatie beschikbaar zijn. Het team heeft daarom gefocust op het volgende:

   

  Wat hebben Sociale Wijkzorgteams nodig om keuzes te maken met betrekking tot zelfbeschikkingsrecht, zodat zij op tijd kunnen ingrijpen of geschikte hulp kunnen inschakelen?

   

   

 • Ontmoet het team!

   

  V.l.n.r. Cathy Spierings Bouthoorn (Plicare), Astrid Bronsgeest (JIT), Rita van Santen (Gemeente Den Haag), Nienke de Pauw (CrossOver), Nicole L'Ortye (Stichting MOOI), Shirley van der Vlugt (MEE ZHN), Sonja de Bake (Humanitas-DMH)

 • Proces

  Hoe heeft het team dit vraagstuk aangepakt?

  Overlap in problematiek

  Allereerst is het team op zoek gegaan naar overlap in de obstakels waar de teamleden van verschillende organisaties in hun werk tegenaan lopen. Waar ontbreekt welke informatie?

   

  Waarom kan de juiste zorg soms niet verleend worden?

  Analyse van resultaten

  Na interviews met experts en het analyseren van alle verzamelde informatie uit de verschillende invalshoeken, heeft het team een goed beeld waar de schoen wringt. De SWT's worden gehinderd door bedrijfsmatige visieverschillen/belangen en drempels omtrent gegevensuitwisseling.

   

  Dit zorgt ervoor dat zorgverleners niet altijd kunnen of durven ingrijpen als dit eigenlijk wel nodig is.

  Oplossing

  Om dit op te lossen moet er volgens het team één lijn getrokken worden in het omgaan met bemoeizorg die geldt voor alle betrokken organisaties. Daarom heeft het team een beslisboom opgesteld op basis van de ‘handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg’ (GGD GHOR, Nederland 2014) . Deze biedt nuttige handvatten bij visieverschillen en blokkades omtrent de privacywetgeving.

   

  De beslisboom helpt SWT-leden om binnen huidige wet- en regelgeving keuzes te maken over gegevensuitwisseling binnen de bemoeizorg. Focus ligt hierbij op 'wat kan wel', een positieve insteek dus. Mantra van het team is 'motiveren en documenteren'.

 • Resultaat

  Waarom is deze beslisboom zo belangrijk? Bekijk het hieronder!

  Hoe ziet deze beslisboom er precies uit? Bekijk het hieronder!

  Bijlagen

  1. Het team schreef een adviesnota om bemoeizorg te verbeteren, hierin staan algemene adviezen over het volgsysteem, samenwerking en middelen die nodig zijn om bemoeizorg op juiste wijze uit te voeren - klik hier om de adviesnota te downloaden.
  2. Volledige document beslisboom - klik hier om het document te downloaden (de beslisboom zal eerst gevalideerd worden door de gemeente Den Haag, voordat deze in werking wordt gezet).
  3. Bij de beslisboom hoort een bijlage: formulier bespreking cliënt - klik hier om het document te downloaden.
 • Informatie

  Wil jij meer weten over de beslisboom en de vernieuwde werkwijze van de Sociale Wijkzorgteams omtrent bemoeizorg in Den Haag? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen snel contact met je op!